old_lmk

logo lmk

lmk 100 lat

ZAPRASZAMY NA OBCHODY 100 LECIA SZKOŁY 2-3 CZERWCA 2018

Konkursy

Projekt „ Stulecie LMK ”

Konkurs

 „LMK- szkoła moich rodziców, dziadków, moja…”

ORGANIZATORZY:

Polonistki LMK: mgr Emilia Bordon i mgr Agnieszka Andler wraz z uczniami drugiej klasy społeczno-prawnej ( 2f)

UCZESTNICY:

Uczniowie i absolwenci LMK

OPIS:

Na konkurs należy przygotować prace inspirowane tematem: „LMK- szkoła moich rodziców, dziadków, moja…” . Ich forma może być dowolna (np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, album,pokaz zdjęć, film itp.).

JURY:

Dyrekcja szkoły, organizatorzy- nauczyciele, przedstawicie klasy 2f

NAGRODY:

Przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz publikację najlepszych prac w biuletynie jubileuszowym wydanym na stulecie szkoły.

TERMINY:

Składanie prac : do końca lutego 2018roku, ogłoszenie listy laureatów – do końca kwietnia 2018 roku.

REGULAMIN:

  1. Konkurs literacki organizowany jest w ramach projektu Stulecie LMK. Organizatorami konkursu są poloniści LMK pod patronatem dyrekcji szkoły.
  2. Konkurs skierowany jest do uczniów LMK i ich rodzin-absolwentów szkoły.
  3. Prace - mogą mieć dowolną formę, nigdy wcześniej nie były publikowane ani nagradzane.
  4. Prace muszą być złożone u organizatorów w trzech egzemplarzach, mają być opatrzone godłem( słowo), natomiast dane osobowe ( imię, nazwisko, klasa, opiekun, nr telefonu) muszą być dostarczone w osobnej ,zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.
  5. Uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy bez wypłacania honorarium.
  6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych.
pl pl pl