tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

STREFA GOŚCIA

REKRUTACJA - skrót informacji

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1

Tel./fax 0048 54 232 29 65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lmkwloclawek.pl

https://www.facebook.com/IIILOWloclawek/

 

OFERTA EDUKACYJNA LMK DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ODDZIAŁ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYK OBCY I

*JĘZYK OBCY II

LICZBA
MIEJSC

PRZEDMIOTY
PUNKTOWANE

1 A
POLITECHNICZNY

- matematyka

- fizyka

przedmiot uzupełniający – ed. informatyczna

- j. angielski

- *j. niemiecki
lub j. hiszpański

30

- j. polski,

- matematyka

- fizyka

- informatyka

1B
BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

- biologia

-chemia

- j. angielski

-* j. niemiecki
lub   j.hiszpański

30

- j. polski,

- biologia

- chemia

- matematyka

1C

MATEMATYCZNO
- GEOGRAFICZNY

- matematyka

- geografia

- przedmiot poszerzony -         j. angielski

- j. angielski

- *j. niemiecki
lub j. rosyjski

30

-j. polski

- geografia

-matematyka

- j. obcy

1D
BIOLOGICZNO-

CHEMICZNY

oddział dwujęzyczny

- biologia

- chemia

- j. angielski

- j. angielski

- *j. niemiecki

lub j. francuski

- przedmioty prowadzone dwujęzycznie – biologia

historia

30

- j. polski

- biologia

- j. obcy

- matematyka

** sprawdzian kompetencji językowych

1E

SPOŁECZNO-PRAWNY
                    

- j. polski

- historia

- przedmiot uzupełniający - WiS

- j. angielski

- *j. francuski lub j. hiszpański

30

- j. polski

- historia

- WOS

- matematyka

1 E-i

SPOŁECZNO-PRAWNY

INTEGRACYJNY***

- j. polski

- historia

- przedmiot uzupełniający - WiS

j. angielski

- j. włoski

20

- j. polski

- historia

-WOS

- matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- w przypadku wyczerpania miejsc w jednej grupie językowej (15/15), szkoła zastrzega sobie prawo zakwalifikowania kandydata do drugiej grupy językowej (dotyczy wszystkich oddziałów)

**- I termin - 7 czerwca 2021 r. o godz. 15 00   ; II termin – 2 lipca 2021r. o godz. -15.00 - dbędzie się sprawdzian kompetencji językowych w LMK, ul. Bechiego 1 we Włocławku

***- odział integracyjny zostanie uruchomiony, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki

 

II. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Od 17 maja 2021r. do 31 maja 2021r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego

2. Od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r., do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
z wyłączeniem oddziału dwujęzycznego

3. Od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021 do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

4. Do 14 maja 2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych.

4. I termin: 7 czerwca 2021r. , II termin: 2 lipca 2021r. godz. 15.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.

5. I termin do 17 czerwca 2021r.; II termin do 9 lipca 2021r. – podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

6. Do 14 lipca 2021r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  
do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

7. Do 21 lipca 2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniu.

8. 22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

9. Od 23 lipca 2020r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

10. 2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022
w następujących terminach:

1. Od 3 sierpnia 2021r. do 6 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego

2. Od 3 sierpnia 2021r. do 5 sierpnia 2021r.– złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
z wyłączeniem oddziału dwujęzycznego

4. Do 14 maja 2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych.

4. 9 sierpnia 2021 godz. 15.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.

5. Do 13 sierpnia 2021 – podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

6. 5 sierpnia 2021r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  
do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

7. 13 sierpnia 2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniu.

8. 16 sierpnia 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

9. Od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

10. 23 sierpnia 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl