tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

STREFA GOŚCIA

Jak to było w przeszłości..

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej wywodzi się z działającej jeszcze przed 1918 r. prywatnej 8 – klasowej szkoły średniej p. Masłowskiej. 9 czerwca 1918r. powołano do życia Spółdzielcze Stowarzyszenie Szkolne, które miało wykupić szkołę z rąk prywatnych i zdobyć fundusze na jej prowadzenie. 9 sierpnia Zofia Degen przejęła obowiązki dyrektora Gimnazjum Spółdzielczego. W 1921r. gimnazjum stało się szkołą państwową i otrzymało imię Mari Konopnickiej. W akcie organizacyjnym czytamy: Niech duch poetki przemawiający z jej pism czuwa opiekuńczo nad pokoleniami wchodzącymi w mury szkolne, niech jej wiara w wysokie przeznaczenie człowieka i wielkie zadania ludzkości pogłębia i polepsza młode serca i umysły i powiedzie na prawe drogi życia. W 1938r. po raz ostatni rozdano matury po ukończeniu 8 – mej klasy gimnazjum. Szkoła otrzymała nazwę Drugie Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Obejmowało ono 4 – letnie gimnazjum oparte na 6 – letniej szkole podstawowej oraz 2 – letnie liceum. Już od 1920r. Zofia Degen – Ślósarska czyniła starania o budowę własnego gmachu szkolnego, a 4 kwietnia 1932r. po 14 latach funkcjonowania szkoły w budynku przy ulicy Brzeskiej 8 przeniesiono ją do nowego gmachu przy ulicy Bechiego 1. Do 1938r. włącznie maturę otrzymało 265 osób. W pierwszych dniach września 1939r. gmach szkoły przejęło wojsko polskie, a następnie polski szpital wojskowy. Po jego ewakuacji do szkoły wprowadzono szpital niemiecki, a potem gestapo. Postępował proces dewastacji budynku. Po wysiedleniu gestapo gmach zajęła szkoła średnia dla Hitler – Jugend, później – na resztę lat okupacyjnych, znów niemiecki szpital wojskowy. W lipcu 1945r. powołano liczącą 24 osoby Radę Pedagogiczną Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego. Utworzono 15 klas liczących łącznie 819 uczniów. Decyzją Kuratorium nastąpił podział tymczasowego Koedukacyjnego Gimnazjum na dwie szkoły: Liceum i Gimnazjum (żeńskie) im. Marii Konopnickiej oraz Liceum i Gimnazjum (męskie) im. Ziemi Kujawskiej. W lipcu 1945r. odbył się po raz pierwszypo wojnie egzamin maturalny. Świadectwa dojrzałości otrzymało 16 dziewcząt i 26 chłopców. W roku 1946 odeszła ze stanowiska dyrektora Zofia Degen –Ślósarska. Jej następczynią została Elżbieta Bąkowska, która kierowała liceum w latach 1947-54. We wrześniu 1950r. szkołę reorganizowano. Do Liceum przyłączono Szkołę Podstawową nr 1. W ten sposób powstała jedenastolatka, a jej nazwa brzmiała: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Marii Konopnickiej. Nazwę zmieniono później na: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Marii Konopnickiej, a następnie na III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Od września 1954r. do 1971r. funkcję dyrektora szkoły pełnił Edward Szałkowski. Potem Szkołą kierowali: Michał Baczyński 1971-1972 Franciszek Wypijewski 1972-1980 Mieczysław Urbanowicz 1980-1981 Wiktor Lewandowski 1981-1984 Zdzisław Witkowski 1984-1986 Wanda Wawrzyniak 1986-1995 Od 1 lutego 1995r. do dziś dyrektorem szkoły jest Pani Krystyna Sobczak. Jaki jest dzień dzisiejszy LMK? Z roku na rok wzrastają w naszej szkole wyniki promocji i egzaminów maturalnych oraz podwyższa się średnia ocen wszystkich uczniów. Chlubą naszą są laureaci i finaliści olimpiad: Matematycznej, Literatury i Języka Polskiego, Fizycznej , Historycznej, Języka Rosyjskiego, Języka Angielskiego, Języka Francuskiego, Języka Niemieckiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Losach Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r. oraz Wiedzy Ekologicznej i Olimpiadzie Informatycznej. W naszym liceum działają koła zainteresowań jak: ekologiczne, muzyczne , dziennikarskie, języków obcych, matematyczne, informatyczne , sportowe i inne. Organizowane są konkursy wiedzy i sesje popularnonaukowe. Kilka lat temu nawiązaliśmy kontakt ze szkołami w : Bedford w Anglii i Thure we Francji, a także szwajcarskim liceum w Olten i niemieckim w Neuwied Neustadt. Współpraca ta owocuje atrakcyjnymi wyjazdami za granicę, podczas których młodzież lepiej poznaje kulturę i język przyjaciół. Liceum Marii Konopnickiej cieszy się ogromną popularnością. Panuje przekonanie, że jest to liceum o wysokim poziomie nauczania i jednocześnie szkoła, w której dostrzega się ucznia oraz tworzy atmosferę zrozumienia, życzliwości, rzetelnej pracy i otwarcia na sprawy młodzieży. Przeszłość naszego liceum splata się z dniem dzisiejszym. W wielu przypadkach bowiem do szkoły uczęszcza już trzecie a nawet czwarte pokolenie z tej samej rodziny. My, uczniowie, staramy się w sposób twórczy korzystać z dorobku minionych pokoleń, pamiętających, że – jak zauważył poeta – Przeszłość to dziś tylko cokolwiek dalej.

Na zdjęciach:
Członkowie chóru
Akt erekcyjny
Akt organizacyjny
Zofia Degen - Ślósarska

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl