tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

STREFA RODZICA

Harmonogram spotkań z rodzicami

CEL OGÓLNY :

zaproszenie rodziców do współpracy ze szkołą i stworzenie możliwości udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

  • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole,
  • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
  • rozpoznawanie sytuacji materialnej i organizacja zajęć dodatkowych na terenie szkoły, a także pomocy finansowej,
  • wszechstronny rozwój dziecka,
  • dążenie do jednolitości działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
  • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i szkoły,
  • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły,
  • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.

 Stałe spotkania z rodzicami odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Inne terminy zebrań ustala wychowawca w zależności od potrzeb w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl