tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

STREFA UCZNIA

Talenty LMK

Zobacz Prezentację i Weź udział

Regulamin Konkursu z dziedziny nauki: TALENTY LMK

Edycja III, rok szkolny 2014/2015

1.Organizatorem Konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej (LMK) we Włocławku przy ul. Leśnej 27.

2. Interesariuszami Konkursu są: Dyrekcja LMK, Nauczyciele LMK, Uczniowie LMK, Rodzice Uczniów LMK, Rada Rodziców LMK i Sponsorzy.

3. Sponsorami drugiej edycji Konkursu w roku szkolnym 2013/2014 są : Instal Projekt, Agencja Reklamowa Trójka, Szkoła Języków Greenwich, Rada Rodziców LMK,

4. Osobą Zarządzającą Przebiegiem Konkursu jest Dyrektor LMK.

5.Koordynatorem Konkursu powołanego przez dyrektora szkoły jest Pani Grażyna Kurant.

6.Nauczyciele kierujący pracą uczniów przygotowujących się i biorących udział w olimpiadach i konkursach.

7. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie LMK startujący w olimpiadach i konkursach (załącznik nr 1).

9. Nauczyciele zgłaszają uczniów do Konkursu na podstawie karty zgłoszeniowej załącznik nr 2).

10. Uczeń zgłoszony do udziału w Konkursie zobowiązuje się do rzetelnego przygotowania się do olimpiady/konkursu.

11. Za udział i osiągnięcia w poszczególnych etapach olimpiady/ konkursu przewiduje się nagrody (załącznik nr 3).

12.Szczegółowe informacje na temat wymagań i uprawnień finalistów i laureatów olimpiad/ konkursów zamieszczone są na stronie organizatora www.lmkwloclawek.pl/puls-lmk/talenty-lmk.html

13. Podsumowanie Konkursu w danym roku szkolnym następuje po uzyskaniu informacji od organizatora o ostatecznych wynikach olimpiady/konkursu.

14. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi pod koniec danego roku szkolnego, dla klas trzecich w kwietniu, dla pozostałych klas w czerwcu, w terminie ustalonym                   przez koordynatora Konkursu. 

15.Podatek od nagród:

Jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), wartość ta nie podlega opodatkowaniu. W przypadku przekroczenia jednorazowej wartości nagrody 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych),wartość ta podlega opodatkowaniu w wysokości 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymujący nagrodę zobowiązany jest do wpłaty 10% podatku Organizatorowi Konkursu. Organizator Konkursu ureguluje ten podatek do Urzędu Skarbowego.

 Wykaz załączników:

 

Załącznik nr 1 – Wykaz olimpiad i konkursów

Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia uczestnika do Konkursu 

Załącznik nr 3 – Wykaz nagród

 

                                                                                                                             Aneta Jaworska

 

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl